Đóng

Phân phối Nước Giải Khát

Minh Quang Mekong là Nhà Phân Phối Nước Giải Khát tại Thị trường Khu vực Cao Lãnh – Đồng Tháp, được Ủy nhiệm Chính thức bởi Công ty TNHH Suntory PepsiCo Việt Nam.

Suntory PepsiCo Việt Nam đứng trong hàng ngũ các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường nước giải khát tại Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng.

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB), 100% vốn nước ngoài, là một liên minh giữa PepsiCo Inc và Suntory Holdings Limited, được chính thức thành lập vào tháng Tư năm 2013. Nhiệm vụ và tầm nhìn của công ty là tiếp tục củng cố và duy trì vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp nước giải khát trong khi vẫn sống với các giá trị của công ty. Trong tương lai, Suntory Pepsico sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho nhân viên công ty và các đối tác kinh doanh, cũng như đóng góp cho cộng đồng nơi công ty hoạt động kinh doanh.

Pepsico